FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

FA09 FØLGER DE OFFENTLIGE ANBEFALINGER
Som følge af COVID-19 står vi generelt i samfundet i en helt særlig situation i denne periode, og vi opfordres alle til at bidrage til, at vi kommer så godt igennem som muligt. FA09 ønsker at understøtte de offentlige anbefalinger om væsentlige skærpelser for at bremse udbredelsen af coronavirus mest muligt.

Corona til hjemmesiden.png

Generelt i FA09 gælder det indtil den 14. april 2020, at det alene er de forretningskritiske funktioner, der opretholdes både i administrationen og i ejendomsdriften – og at fysiske møder og arrangementer aflyses eller afholdes digitalt.

Medarbejdere i FA09: 
De medarbejdere, det ikke varetager forretningskritiske funktioner i FA09, og som har mulighed for det, vil arbejde hjemmefra, mens nogle vil afholde ferie eller afspadsere. Alle fysiske møder aflyses derfor og gennemføres i videst muligt omfang digitalt eller telefonisk.

Medarbejdere på ejendomskontoret:
I ejendomsdriften skal det sikres, at den enkelte boligafdeling driftes forsvarligt, herunder at tilstedeværelsen af personalet medvirker til at skabe en tryghed i boligområderne. Den konkrete bemanding afgøres af den ansvarlige driftschef/ejendomsmester-leder. Vi tager de nødvendige forholdsregler i ejendomsdriften.

Ejendomskontoret: 
Der vil blive lukket for personlig henvendelse på ejendomskontorerne indtil den 14. april 2020. Dog vil telefontiden udvides fra kl. 7:00 – 14:00, fredag til kl. 12:00.

Kontakt os gerne på telefonen eller digitalt:
Vores reception i FA09 vil være lukket for personlige henvendelser til og med den 3. april 2020. Dog vil der være betjening på telefon og mails alle hverdage mellem kl. 10:00 – 14:00.

FA09 lukker helt ned de 3 dage før påske:
Lukning af administrationen før påske sker for at give medarbejderne mulighed for afvikling af restferie m.m., så alle møder efter påske med fornyet kraft og energi til at tage fat på opgaverne. Der vil derfor i perioden fra 6. til 8. april 2020 ikke være betjening af telefon og mails.