FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Formål og værdier

Formål
FA09s overordnede formål er at understøtte boligorganisationerne i at stille passende boliger til rådighed for alle til en rimelig husleje.

FA09s kerneaktiviteter er at forestå opførelse af boliger, adminis­tration, vedligeholdelse og modernisering af støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Værdier - tryghed, fællesskab og selvstændighed
FA09s identitet afspejles i vores værdier. Boligorganisationerne skal sikres egen kultur og selvstændighed i administrationsselskabet. Et fællesskab med andre giver tryghed for den enkelte boligorganisation ved et solidt økonomisk fundament og en professionel administration, der sikrer en høj kvalitet i opgavevaretagelsen.

FA09s værdisæt
Medarbejderne og ledelsen i FA09 har sammen udarbejdet et værdisæt, der med udgangspunkt i værdierne tryghed, fællesskab og selvstændighed karakteriserer FA09s adfærd og kultur på arbejdspladsen.

Professionel

Vi er effektive og leverer den bedste kvalitet
Vi er gode til forventningsafstemning
Vi overleverer hurtig relevant information til rette modtager

Professionalisme_small.png

Service

Vi er imødekommende, tilgængelige og engagerede
Vi møder hinanden og kunder i øjenhøjde
Vi kommunikerer klart for at sikre en god forståelse

Serviceminded2.png

Tilpasning

Vi tilgodeser kundernes behov og forskellighed igennem forandringspararthed
Vi arbejder løbende med forbedring og udvikling
Vi sikre en høj faglig viden og de bedste kompetencer

Tilpasningsminded2.png

Fællesskab

Vi arbejder aktivt med vidensdeling og fælles læring
Vi tager ansvar for at dyrke fællesskabet
Vi lægger vægt på god kommunikation og en positiv ånd

Faellesskab2.png