FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Øresundskollegiet - Grobund for fællesskab, der inkluderer unge hjemløse

Københavns socialborgmester, Mia Nyegaard var onsdag d. 5. november på besøg til en inspirerende snak om Øresundskollegiets mange bæredygtige fællesskabsprojekter. Under overskriften ”Grobund for fællesskaber” er flere end 100 frivillige med til at vise vejen frem, når det kommer til bæredygtig udvikling.

Øresundskollegiet står over for at blive omdannet til almene ungdomsboliger. Det betyder, at kommunen vil kunne anvise unge hjemløse til en bolig på kollegiet. Beboerrådsformand, Niels Kristian, kunne fortælle, at de på kollegiet er meget indstillede på at tage socialt ansvar og på at åbne døren for nogle unge, der har det svært. Det er vigtigt, at de unge hjemløse bliver en del af fællesskabet og at kommunen understøtter hele processen. Et vigtigt skridt på vejen er, at Københavns Kommune har lovet at stille en social vicevært og anden botilbudshjælp til rådighed.

Kollegiet vil i de kommende år gennemgå en større renovering, der gør det muligt at få realiseret visionen om at gøre kollegiet mere grønt og bæredygtigt med bedre sammenhængende fællesarealer med fokus på at være socialt inkluderende.

Øresundskollegiets byttecentral 2.jpgSocialborgmester Mia Nyegaard.jpgØresundskollegiet.jpgBeboerrådsformand Niels Kristian fortæller.jpg