FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Øresundskollegiet modtager flot bevilling fra VILLUM FONDEN

Fondsbevilling baner vejen for grønne og socialt inkluderende udearealer på Øresundskollegiet.

På Øresundskollegiet har beboerne en vision om at skabe et mere grønt og bæredygtigt kollegie med bedre sammenhængende udearealer, som understøtter udendørsaktiviteter og danner ramme for nye inkluderende fællesskaber. Den vision bliver nu realiseret med en bevilling fra VILLUM FONDEN på kr. 2.808.780 til projektet ”Grobund for nye fællesskaber”, som er iværksat af kollegiets beboerråd.

Bevillingen betyder, at kollegiets 1300 kvm store tagterrasse, som i dag bliver brugt i meget begrænset omfang, bliver forvandlet til et grønt og indbydende fællesareal og naturligt samlingspunkt for kollegiets beboere. Flere end 100 frivillige beboere er med i projektet og er med til at vise vejen frem, når det kommer til bæredygtig udvikling.

Tegning af projektet.pngTagterrassen i dag.jpg

Projektet giver en vej ind i fællesskabet for socialt udsatte unge

Øresundskollegiet står over for at blive omdannet til almene ungdomsboliger i den almene boligorganisation PAB, og Københavns Kommune får dermed mulighed for at anvise socialt udsatte unge til en bolig på kollegiet. Og dette kan være en rigtig god idé, da Øresundskollegiets velfungerende og stærke fællesskaber kan give stor værdi, fordi de nye beboere får muligheden for at indgå i et socialt netværk af unge under uddannelse.

Projektet ”Grobund for nye fællesskaber” kommer til at spille en vigtig rolle for vejen ind i fællesskabet for de socialt udsatte unge. Idéen er, at omdannelsen af de fysiske rammer giver bedre muligheder for at integrere den nye beboergruppe.

Skal udvikles i samarbejde med kollegiets beboere 

Den nye tagterrasse skal først og fremmest være et indbydende mødested for kollegiets beboere. Den giver mulighed for både sociale og faglige aktiviteter med åbne rum til store forsamlinger og små kroge til fordybelse. Derudover skal tagterrassen understøtte de mange forskellige aktiviteter og fællesskaber, som kollegiet er ramme for - nu og i fremtiden. Det kunne være køkkenhave, udstillingspladser eller fælles yoga. Målet er, at de enkelte løsninger skal udvikles sammen med kollegiets beboere, udvalg og klubber for at sikre, at den nye tagterrasse afspejler de faktiske behov på kollegiet.

Projektet føres ud i livet i samarbejde med tegnestuen Arki_Lab som bygherrerådgiver. Det er ambitionen, at den nye tagterrasse står færdig til sommersæsonen 2021.

Om VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2019 uddelte VILLUM FONDEN 1.083 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

 

 Villum Fonden 9.9.jpg