FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

COVID-19 – NYE RETNINGSLINJER I DIN AFDELING

Kære beboere

Grundet den seneste udvikling i corona-smittetrykket har det været nødvendigt at indføre nye retningslinjer på ejendomskontorerne og ved besøg i jeres lejemål. Vi må gøre, hvad vi kan for at mindske risikoen for smittespredning og passe godt på både jer beboere og medarbejderne i jeres boligafdelinger.

Da forholdene på ejendomskontorerne er forskellige, vil retningslinjerne variere. Nogle steder vil fremmøde på ejendomskontoret kun være muligt ved forudgående aftale via mail eller telefon. Andre steder vil der være restriktioner på antal beboere i lokalet.

Hold øje med din afdelings hjemmeside, hvor der kan komme yderligere ændringer, eller ring til dit ejendomskontor for mere information.

Retningslinjer ved opgaver i din bolig

Er det nødvendigt, at en medarbejder skal have adgang til din bolig, vil vedkommende være iført værnemidler.

Vi opfordrer til, at:

  •          der luftes ud inden besøget.
  •          der holdes minimum 1 meters afstand.
  •          I - hvis muligt – opholder jer i et andet rum under besøget

Er nogen i husstanden syge eller testet positive med corona inden for de seneste 14 dage, må opgaven udskydes.

Mange tak for jeres hjælp.