FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Boligministeren på besøg: Renovering af Postparken har givet flere almene kvadratmeter

Pressemeddelelse 25. april 2022

Mandag eftermiddag var daværende indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, og boligordfører for SF, Halime Oguz, på besøg i den almene boligafdeling, Postparken i Kastrup. Her har den almene boligorganisation PAB som led i en omfattende renovering etableret større boliger ved inddragelse af overliggende loftsrum. Udnyttelsen af eksisterende kvadratmeter i de almene boligområder er kommet i fokus i en tid, hvor nybyggeriet har svære vilkår.

Postparken blev i 2003 udtaget som demonstrationsprojekt af Landsbyggefonden for renovering af 50’er-byggeri. Renoveringen skulle være med til at vise, hvordan man kunne fastholde og udvikle almene boligers attraktionsværdi og styrke konkurrenceevnen i den almene sektor.

I løbet af de næsten 20 år siden det første oplæg til renoveringen af Postparken, er projektet blevet tegnet om ad flere omgange. Skiftende lovgivning og nye krav til eksempelvis lokal afledning af regnvand (LAR), bæredygtighed i byggeriet og affaldshåndtering har krævet ændringer undervejs.

Mere end 4.000 kvm tagrum inddraget til beboelse

I tidligere oplæg til helhedsplanen for Postparken var der planlagt at tilføje flere boliger til afdelingen, men det krævede et større antal parkeringspladser, end det var muligt at etablere i området.

Formand i PAB, Nikolaj Jørgensen, fortæller, at man derfor valgte at udnytte de mange kvadratmeter loftsrum til at udvide de eksisterende boliger:

”Tidligere bestod Postparken af mindre to- og trerums boliger uden den store variation i indretning og boligtype. Man havde et stort ønske om at få differentierede boliger, så man kunne tilbyde lejligheder, som passer til flere typer familier. Og det må man sige er lykkedes.”

De 86 store fire- og femværelses lejligheder gør det muligt at fastholde børnefamilierne og de 30 tilgængelighedsboliger med niveaufri adgang sikrer, at afdelingens ældre beboere kan blive boende i afdelingen.

Netop muligheden for varierede boligtilbud i ét og samme boligområde ligger helt i tråd med boligminister Kaare Dybvad Beks ønsker for fremtiden. Han udtaler:

Vi vil gerne have flere almene boliger, men i de store byer er der ikke meget plads tilbage at bygge nyt på, så jeg ser et stort potentiale i at udvide de eksisterende boligafdelinger, som man har gjort det her i Postparken. Det er samtidig en meget bæredygtig måde at bygge, så det håber jeg flere almene boligforeninger vil gøre.”

IMG_0995.jpg

Beboerne har været med hele vejen

Mandag kunne Postparkens bestyrelse stolt vise deres nye, moderne og energirigtige hjem frem til boligministeren og boligordføreren, som kom på besøg i tre forskellige lejligheder – en tilgængelighedslejlighed, en to-etagers bolig og en almindelig renoveret lejlighed. Der var stor begejstring for de besøgte boliger med deres moderne og mere åbne indretning.

Resultatet er blevet rigtig godt, selvom ventetiden har været lang for Postparkens beboere. En af dem, som har været med fra starten, er bestyrelsesmedlem Pia Nordby Larsen. Hun har boet i afdelingen i 26 år og har været en aktiv del af processen – først gennem fokusgrupper, som blev nedsat blandt beboerne, og siden via sin post i boligafdelingens bestyrelse. Hun fortæller:

Det har været en lang proces med mange udfordringer undervejs. Jeg var rigtig glad for at flytte tilbage til Postparken efter 13 måneder i genhusning. Jeg kunne ikke komme tilbage til den samme lejlighed, men jeg er kommet tilbage til den samme blok som før, bare i en anden opgang. Så jeg føler, at jeg er kommet hjem – og til en dejlig, åben og lys lejlighed.”

Beboerne har via boligafdelingens bestyrelse haft en vigtig stemme i helhedsplanen, som blev endelig godkendt i 2017. Selve byggeriet blev påbegyndt oktober 2018 og står færdigt med udgangen af april 2022.

 

Formand for PAB Nikolaj Jørgensen tv og direktør FA09 Kasper Nørballe th.JPGMinisteren taler med bestyrelsen.jpgRundvisning i 2etagers.jpgDriftshef lars norring og kasper nørballe tv. Bestyrelsesmedlem Ingelise Thomsen, Ken Saxbeck,og formand for PAB NJ.JPG

Fakta:

Postparken er opført i perioden 1946-48 og er PAB’s første bebyggelse siden foreningen blev stiftet i 1943.

Helhedsplanen i hovedtræk:

 • 285 boliger renoveres og moderniseres
 • Der etableres niveaufri adgang til 30 boliger
 • Der etableres 86 2-etages tagboliger ved inddragelse af overliggende tagrum
 • Alle boliger, som ombygges til 2-etages tagboliger eller tilgængelighedsboliger, får nyt toilet, bad og køkken
 • Øvrige boliger får renoveret toilet og bad, mens udskiftning af køkken vil bero på en konkret vurdering af det enkelte lejemål
 • Alle tage over nye tagboliger renoveres. De øvrige tage renoveres efter behov.
 • Nordgavle efterisoleres og afsluttes med skalmur, hvor der etableres tagboliger
 • Udskiftning af altaner og altandøre
 • Udskiftning af vinduer i boliger og trappeopgange
 • Opgradering af tekniske faciliteter, eks. varmekilder i køkken og bad
 • Energirenovering
 • Opførelse af nyt fælleshus. Afdelingen har ikke tidligere haft lokaler, hvor beboerne kunne mødes
 • Opgradering af grønne fællesarealer samt etablering af LAR

 

Bygherre: FA09/PAB

Arkitekt: tnt arkitekter a/s

Ingeniør: Moe A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum: Kr. 393,6 mio.

Udførelse: 2018 – 2022