FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Energikrisen sætter skub i den bæredygtige udvikling hos FA09’s medlemsorganisationer

FA09 sætter nye kræfter ind for at hjælpe boligafdelingerne og organisationerne med at spare penge og blive mere bæredygtige.

Bæredygtig udvikling er et naturligt omdrejningspunkt i FA09’s strategi 2025. Vi arbejder målrettet med at sikre fremtidens gode almene hjem i tæt samarbejde med vores medlemsorganisationer.

I kølvandet på de stigende energipriser er det arbejde kun blevet vigtigere. I 2022 besluttede FA09’s bestyrelse at tilføre nye kræfter til organisationen i form af en energispecialist, som skulle understøtte boligorganisationerne på energiområdet.

Nu har FA09’s nye energispecialist, Jannik Andersen, taget arbejdshandskerne på. Han håber på at kunne være med til at påvirke til en mere cirkulær tankegang, når der skal effektiviseres, renoveres eller bygges nyt i den almene sektor:

”Vi skal blive bedre til at tænke cirkulært. Lige nu lever og forbruger vi lineært, men det skal vi have ændret. Vi står over for en potentiel klimakrise, og det er vigtigt, at vi gør noget nu. Derfor har vi i FA09 også fokus på klima, energi og bæredygtighed. Det er vigtigt for os at kunne tilbyde vores medlemsorganisationer kvalificeret vejledning i, hvad de kan gøre for at blive mere bæredygtige, optimere deres energiforbrug og spare penge,” forklarer Jannik Andersen, der er FA09’s nye energispecialist.

Med baggrund i de nye energimærker, som boligafdelingerne har fået i forbindelse med Landsbyggefondens eksterne granskninger, skal FA09 i gang med at indarbejde rentable effektiviseringsforslag i boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner.

”Her kan vi uden at gå på kompromis med kvaliteten med fordel tænke cirkularitet ved f.eks. genbrug af materialer i effektiviseringerne og byggeriet. Det kan være ved at bruge papiruld til efterisolering, eller at renovere gadebelysningen ved at skifte indmaden i lamperne til LED i stedet for at skifte hele lampen. Eller helt enkelt bare genbruge byggematerialer såsom mursten, tegl osv., når man bygger,” forklarer Jannik Andersen.

Energispecialistens opgaveportefølje spænder meget bredt med bl.a.:

  •          Analyse og kortlægning af afdelingernes energimærker og effektiviseringspotentialer ift. el-, vand- og varmeforbrug fra både eksisterende og kommende bygningsinstallationer.
  •          Udvikling af individuelle klimastrategier i eksisterende boligafdelinger og nybyggerier
  •          Overblik over og søgning af relevante puljer til energirenoveringsprojekter i boligafdelingerne 
  •          Vidensdeling til driftschefer og byggeafdelingen samt kvalificering af efteruddannelse til medarbejderne på ejendomskontorerne.


Ejerskab og forståelse hele vejen rundt

Arbejdet med at analysere afdelingernes energi og forbrug ift. fjernvarme, elektricitet, vand mv. skal hjælpe med at kortlægge potentialet. Og mulighederne for optimering skal allerede tænkes med ind i markvandringerne, hvor personalet på ejendomskontorerne også er med. Det er vigtigt, at de inddrages i arbejdet fra start, fortæller energispecialist Jannik Andersen:

Det er dem, der har al viden om driften i afdelingen, som er essentiel for at se på optimeringspotentiale. Samtidig er det med til at skabe engagement, at vi sammen kan se, hvad der kan udvikles lokalt i deres egen drift.”

På samme måde er det vigtigt at have fokus på, at initiativerne skal give mening for beboerne. Det kan f.eks. være at synliggøre, hvad de helt konkret sparer ved at skifte til mere energivenlige løsninger eller ændre adfærd. Energispecialist Jannik Andersen forklarer:

”Det giver ejerskab og forståelse blandt beboerne og personalet på ejendomskontorerne, at man kan se, at de små tiltag man gør i hverdagen rent faktisk gør en forskel i det store klimaregnskab. Det er dog vigtigt at huske, at de økonomiske besparelser også kan være et mere sekundært mål, der understøtter ønsket om at være bæredygtige og tage et fælles ansvar for verdens energikrise.”

Bæredygtighed er også trivsel

Når energispecialisten kigger på afdelingernes bæredygtighed, er det altså ikke udelukkende et spørgsmål om økonomisk besparelse.

”Bæredygtighed skal også tænkes ift. beboernes trivsel og hverdag. Fx skal de bæredygtige tiltag også forbedre indeklimaet i boligerne og kan være med til at samle og skabe rammerne for godt naboskab i form af fællesaktiviteter som nyttehaver, biodiversitet eller miljødage i afdelingen,” forklarer han.