FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

FA09 beboertilfredshed 2017

I januar 2017 foretog FA09 en undersøgelse for at høre beboernes mening om eget boligområde og med FA09.

7900 havde mulighed for at deltage og hele 26 % af beboerne, bredt repræsenteret på tværs af alder og anciennitet, svarede på det elektroniske spørgeskema.

FA09s beboertilfredshed 2017 viser en pæn tilfredshed i den overordnede vurdering af tilfredshed. Undersøgelsen skelnede mellem afdelingsbestyrelsesmedlemmer og beboere. Og resultatet viste, at der var en lille forskel i den overordnede tilfredshed med FA09.

Afdelingsbestyrelserne vurderer den samlede tilfredshed med FA09 til indeks 74 og loyalitet til indeks 79, hvilket er et højt niveau. Beboerne vurderer FA09 i forhold til tilfredshed med den service, de får, når de henvender sig til FA09.  Beboerne vurderer FA09 til indeks 72, hvilket er et pænt resultat. At afdelingsbestyrelsesmedlemmer generelt er lidt mere tilfredse, kan skyldes en mere regelmæssig kontakt og samarbejde med FA09.

FA09 er glade for det flotte resultat og vil på baggrund af undersøgelsens resultater analysere, hvilke initiativer, der kan iværksættes for at fastholde og forberede beboernes tilfredshed.