FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Kære beboer

FA09 ønsker dig en rigtig god sommer
Vi håber på en masse sol og gode stunder. Vi glæder os over, at vi i fællesskab med alle de aktive bestyrelsesmedlemmer har løftet mange vigtige opgaver til gavn for boligområderne. I FA09 har fokus været rettet mod at nå vores målsætning om en høj beboertilfredshed med administrationen samt altid at levere en god service til alle. Derudover også at løfte den politiske effektiviseringsdagsorden, der har været rammesættende de sidste 3-4 år. Og vi er rigtig godt på vej!

Nye regler for tildeling af familieboliger
Politisk er der truffet en ny beslutning, der vil få indvirkning på hvordan ansøgere på ventelister kan tildeles en ledig familiebolig. Fra d. 1. juli 2019 sker der ændringer i udlejningsbekendtgørelsen, der betyder, at hver anden ledig bolig tilbydes via oprykningsventelisten, mens hver anden ledig bolig tilbydes direkte til ansøgere på den eksterne venteliste.

Ændringen har betydning for antallet af ledige boliger, der stilles til rådighed for ansøgere på oprykningsventelisten, mens ansøgere på den eksterne venteliste har større mulighed for at få tilbudt en bolig.

Du kan læse mere om de nye regler: her

FA09s selvbetjeningsløsninger
FA09 har gennem de sidste par år investeret i flere selvbetjeningsløsninger, og du har allerede fået adgang til digital beboerweb samt den digitale venteliste, hvor du kan se relevante dokumenter, der vedrører din bolig samt hvor du står på ventelisten.

Rigtig mange anvender allerede vores digitale løsninger, og det glæder os. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at dele dine erfaringer, behov, ønsker mv. til de digitale selvbetjeningsløsninger. Du kan indsende disse via FA09s hjemmeside.

Tak for at du læste med – god sommer.

Med venlig hilsen
FA09

Kasper Nørballe
Adm. direktør