FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Fra grønt til grønnere: Grønjordskollegiet får 1 mio. kr. til klimahave

Fredag d. 10. marts 2023 har Nordea-fonden offentliggjort en flot bevilling på 1 mio. kr. til etableringen af en klimahave på Grønjordskollegiet. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre kollegiet til Danmarks grønneste kollegium.

Da kollegiet blev bygget i 1969-1970, var det egentlig planen, at der skulle bygges boliger til dobbelt så mange studerende. Men da byggeriet skulle fortsætte, gjorde de daværende beboere modstand mod at fortsætte bebyggelsen af de omkringliggende grønne arealer.

Tro mod denne historie nedstemte beboerne for nyligt et nyt forslag fra bestyrelsen om at bebygge et grønt hjørne af grunden. Derfor besluttede beboerrådet og bestyrelsen at genstarte processen og sætte gang i udviklingen af den grønne profil for det gamle kollegium.

 “Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kunne finde opbakning til forslaget om flere nye boliger på kollegiets grund, men det blev til gengæld også fødselshjælpen til en helt ny strategi for kollegiet,” fortæller Christopher Røhl, der er bestyrelsesforperson og udpeget af Københavns Kommune.

“Vi besluttede, at vi ville bruge beboernes overvældende engagement til noget konstruktivt. Derfor har vi nu vedtaget en strategi, der skal gøre Grønjordskollegiet til Danmarks grønneste kollegium og opdyrke fællesskabet på kollegiet, der i den grad mangler rammer og muligheder for fællesskaber.”

Den ambition har beboerrådet og resten af beboerne på Grønjordskollegiet i den grad taget til sig.

Workshop med beboerne om kollegiets nye strategi og klimahaven. Foto: Grønjordskollegiet

Julie Roesgaard, der er næstforperson for beboerrådet, har drevet arbejdet med beboerne for at få bevillingen fra Nordeafonden i hus:

“Vi drømmer om at skabe en grøn oase for mennesker og natur på vores overflødige parkeringspladser. Med denne klimahave vil vi kombinere regnvandshåndtering og styrkelse af biodiversiteten med tiltrængte, grønne sociale rum som del af en gennemgribende transformation af vores udendørsarealer. Det er vi ovenud glade for, at vi nu kan realisere.”

Tegnestuen arki_lab har gennem flere workshops med beboerne og i et tæt samarbejde med beboerrådet samlet kollegianernes ønsker og drømme til en fælles vision for en større transformations af kollegiet udendørsarealer. Klimahaven er en enkelt brik i puslespillet, der skal transformere det gamle kollegium til Danmarks grønneste kollegium. Og i den plan ligger der også forslag til flere fremtidige boliger. 

Arbejdet med den grønne strategi og etableringen af klimahaven kommer til at ske i tæt samarbejde med FA09, som administrerer Grønjordskollegiet i et unikt kollegiefællesskab med knap 2500 ungdoms- og kollegieboliger i og omkring København. Administrerende direktør i FA09, Kasper Nørballe, fortæller:

”Vi glæder os meget til at være med til at realisere de grønne visioner, som beboerne har udarbejdet. Vi kan bidrage med en masse erfaring fra et lignende projekt på Øresundskollegiet, hvor en kæmpe ombygning af udearealerne har skabt nogle fantastiske rammer for bæredygtigheden og fællesskabet. Og med det kæmpe engagement, som beboerne på Grønjordskollegiet kommer med, så skal det nok blive en stor succes.”

 

OM NORDEA-FONDEN 

    • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

    • Med Her gror vi-puljen uddeles i 2023 50 mio. kr. til projekter, som bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Projekterne støttes med mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr