FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Kæmpe renovering: Nordens største kollegie bliver bæredygtigt

Inden længe begynder en omfattende totalrenovering af Øresundskollegiet. Renoveringen bringer 70’er-byggeriet ind i fremtiden ved at skabe bæredygtige omgivelser til gavn for beboernes økonomi, fællesskab og trivsel. Til stor glæde for kollegiet og FA09 har Københavns Kommune netop godkendt projektets skema B og renoveringen kan gå i gang.

Siden 1974 har Øresundskollegiets 12 ikoniske betonblokke huset tusindvis af studerende. Med plads til mere end 1500 beboere er kollegiet ikke bare Danmarks største, men Nordens største kollegie. Kollegiet har tidligere gennemgået mindre renoveringer, men denne gang er der behov for en omfattende forbedring af bygningerne, så kollegiet bliver langt mere bæredygtigt og tidssvarende. Renoveringsarbejdet påbegyndes lige før sommer og forventes afsluttet sidst i 2023.

Bæredygtighed på flere niveauer

Både lejligheder og fællesarealer skal opgraderes og gøres mere attraktive for beboerne, og bygningerne skal fremtidssikres til de kommende generationer. Hele vejen igennem er der fokus på bæredygtighed – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. På den måde bliver renoveringen af kollegiet et foregangseksempel på, hvordan bæredygtighed kan være en flerstrenget indsats i byggeri og renovering.

Den miljø- og klimamæssige indsats indebærer udskiftning til nye og miljørigtige vinduer, toiletter og vandinstallationer. De eksisterende elementer vil blive miljøsaneret, så eventuelt forurenet byggemateriale fra tidligere fjernes og afleveres til korrekt behandling hos myndighederne og erstattes med nyt, miljøgodkendt byggemateriale.

Den omfattende renovering er en økonomisk fremtidssikring af kollegiet, så bygningerne og installationerne kan holde mange år endnu. Ved valg af gode materialer og løbende vedligehold forebygges store udgifter til uforudsete udskiftninger, der kunne være undgået med rettidig indsats.

I renoveringen er der er også indtænkt socialt bæredygtige løsninger, som understøtter beboernes fællesskab og trivsel. Her handler det bl.a. om at synliggøre det sociale liv på kollegiet og skabe rum, hvor fællesskaberne kan vokse.

5 IMG_0161.JPGFoto: Øresundskollegiet 

Det økonomiske betyder alt, når de fleste beboere er på SU

Den økonomiske bæredygtighed har været et bærende element i processen, fortæller kollegiechef Charlotte Simonsen: ”Alle beslutninger i renoveringsprojektet er truffet med det udgangspunkt, at vi skal passe på kollegiets økonomi og beboernes penge. Det handler om, at vi skal sikre, at kollegiet også i fremtiden er et økonomisk attraktivt sted at bo for de studerende.

Ud over at huslejen kan holdes på et rimeligt niveau, vil beboerne spare penge på vand- og varmeudgifter med de nye, miljørigtige vandinstallationer og vinduer.

Kollegiets sociale liv styrkes ved at blive mere synligt

Som noget nyt etableres store glaspartier ved kollegiets fælleskøkkener, så man kan kigge ind ude fra gangarealet. Beboerrådsformand Niels Kristian Bjerg forklarer, at de nye glaspartier mv. vil få betydning for fællesskaberne på kollegiet:

Der er et helt unikt, socialt liv i et kollegiekøkken, som man nok kun forstår, hvis man har oplevet det. Det er noget, vi ønsker, at alle vores beboere skal have muligheden for at være en del af. De nye glaspartier kommer til at synliggøre fællesskabet, så endnu flere får lyst til at være med.”

På samme måde forsøger man at bringe beboerne tættere på hinanden ved at indrette lejlighederne med indbyggede bænke ved vinduerne. De skal indbyde til, at man opholder sig i vinduet, hvor man se de andre beboere – både i andre lejligheder og på kollegiets udearealer.

På den måde kan man sidde i sin egen lejlighed men stadig fornemme, at man er en del af et større fællesskab. Det giver en vis tryghed – især for nye beboere, som måske lige er flyttet hjemmefra”, fortæller beboerrådsformanden.

illustration bænk.jpgIllustration: Mole Arkitekter Aps.

Det sociale ansvar vokser, når kollegiet bliver alment

Senere på året bliver Øresundskollegiet omdannet til almene ungdomsboliger i boligorganisationen PAB. Kollegiet bliver dermed en del af en velfunderet, almen organisation, som kan bidrage med solid erfaring og indsigt i den almene sektor.

PAB glæder sig meget til at tage imod den nye afdeling og alt det, som de unge beboerdemokrater kan tilføre organisationen. Der er nemlig et stort engagement og spændende visioner at finde blandt beboerne på Øresundskollegiet. Det kommer bl.a. til udtryk i kollegiets projekt ”Grobund for nye fællesskaber”, som er iværksat af kollegiets beboerråd og som har tiltrukket mere end 100 frivillige blandt beboerne.

Projektet tager udgangspunkt i, at kommunen får mulighed for at anvise socialt udsatte unge til en bolig på kollegiet, når det bliver alment. I den forbindelse har det været et stort ønske fra beboerrådet at sikre nogle gode, ydre rammer, som kan understøtte det vigtige arbejde med at inkludere de nye beboere i fællesskabet. ”Grobund for nye fællesskaber” modtog sidste år en flot bevilling på 2,8 mio. kr. fra VILLUM FONDEN til en omfattende renovering af kollegiets tagterrasse, som nu forvandles til et grønt og indbydende fællesareal.

På tagterrassen skabes rum for sociale og faglige aktiviteter, som skal fungere som en vej ind i fællesskabet for alle nye beboere – og særligt for de socialt udsatte unge, som her får muligheden for at indgå i et socialt netværk af unge under uddannelse.

Renoveringen af tagterrassen er et selvstændigt projekt, som føres ud i livet i samarbejde med tegnestuen Arki_Lab og landskabsarkitekterne SLA. Den nye tagterrasse forventes at stå færdig til sommer.

 ØK_tagterrasse.pngIllustration: SLA Landskabsarkitekt

 

 

FAKTA 

Renovering af kollegiets bygninger
Bygherre: Øresundskollegiet
Byggeforretningsfører: FA09
Rådgivende ingeniører: Holmsgaard A/S
Underrådgiver på brand og miljø: NIRAS A/S
Arkitekter: Mole Arkitekter Aps.
Bygherrerådgivere: COWI A/S
Udvendige arbejder: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S
Indvendige arbejder: Finn L. & Davidsen A/S
Relining af faldstammer: Greenpipe A/S

Omdannelse af kollegiets tagterrasse
Bygherrerådgiver:                Arki_Lab
Landskabsarkitekt:              SLA