FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Mulighed for at udskyde el- og gasregningen

Almene beboere – og alle andre danskere – kan nu få indefrosset deres ekstraregning for el og gas til betaling på et senere tidspunkt.

Den 1. november 2022 trådte indefrysningsordningen i kraft. Det betyder, at borgere og virksomheder kan få indefrosset deres ekstraregning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere tidspunkt.

Ordningen giver beboere mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af deres regning for el, gas og fjernvarme, hvis prisen er over en fastsat grænse. Grænsen omtales som ”prisloft” i ordningen.

Beboere skal altså fortsat betale den del af regningen, der er under prisloftet. 

Læs mere her