FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Minister og borgmester tager første spadestik for nyt andelsboligkoncept

PRESSEMEDDELELSE 7. OKTOBER 2020

Boligminister Kaare Dybvad Bek og Borgmester i Odsherred, Thomas Adelskov, var mandag eftermiddag med til at tage første spadestik i et nyt projekt, hvor der for første gang bliver opført private andelsboliger af et alment udviklingsselskab.

Det blev et tilløbsstykke, da gravemaskinen skovlede den første jord op ved første spadestik for to nye byggerier på Vig Bakke i Odsherred. De to byggerier ligner hinanden til forveksling, men det interessante ligger i deres forskelligheder. Mens det ene byggeri kommer til at rumme almene boliger under boligorganisationen PAB, bliver det andet byggeri opført som andelsboliger af PABs Udviklingsselskab. Det er første gang et alment udviklingsselskab bygger private andelsboliger.

DSC08546-2.jpg

Den almene sektor bevæger sig ind på nye områder

Projektet i Odsherred rammer ned i en tendens, hvor private selskaber og almene boligorganisationer på eget initiativ inkluderer hinanden i byggeriet af nye boliger. Med oprettelsen af eget udviklingsselskab som sideaktivitet, fik PAB mulighed for selv at opføre blandede byggerier, som er med til at skabe bedre sammenhængskraft i lokalområderne.

Formand i FA09 og PAB, Nikolaj Jørgensen, fortæller: ”Idéen er født, fordi vi gerne vil være med til at understøtte et mere varieret boligtilbud i kommunerne på lang sigt. Vi havde kundskaberne i at bygge, udleje og drifte effektivt, hvilket kunne bidrage til en sund økonomi i driften af andelsboliger.”

Byggeriet på Vig Bakke er en del af et pilotprojekt, som PABs Udviklingsselskab står bag i samarbejde med administrationsorganisationen FA09. Pilotprojektet havde til formål at vise, hvordan den almene sektor kan bevæge sig ind på nye områder og bidrage til større diversitet i vores boligmasse.

Boligministeren er begejstret for projektet

Det skaber nye muligheder i boligmarkedet, at der med denne model ikke står en typisk investor bag, som skal tjene penge på byggeriet. I stedet kan der opføres andelsboliger og almene boliger side om side baseret på samme økonomi og kvalitet. Boligminister Kaare Dybvad Bek deler ønsket om at skabe sammenhængende boligområder med varierede boligtilbud og er derfor begejstret for byggeprojektet. 

”Når man laver blandede byggerier som det, der nu er undervejs i Vig, er man samtidig med til at skabe grundlaget for en mere blandet befolkningssammensætning, og det mener jeg har en stor fremtid for sig. Ikke bare i Vig, men også andre dele af landet, vil man kunne drage stor nytte af denne måde at tænke nybyggeri på,” fortæller boligministeren. 

Fokus på lokalområdets helhed

Begge byggerier i Odsherred har på mange fronter været drevet af lokale kræfter, som har støttet op om udviklingen af lokalområdet. Borgmester Thomas Adelskov har været meget positiv over for projektet med opførelse af blandede boligformer og ser meget frem til at byde nye borgere velkommen på Vig Bakke:

”Det har været et spændende projekt at følge, og vi glæder os meget til at se vores nye kvarter vokse op. Det er et flot og moderne byggeri med en god blanding af boligtyper. Det skaber nyt liv i vores kommune og er med til at tiltrække nye borgere.”

IMG_9474.jpg

Den nye andelsboligforening med navnet Skjoldvig har holdt stiftende generalforsamling d. 24. juni 2020, hvor 75% af boligerne var solgt. Ved byggestart er alle boligerne solgt, og det forventes, at de nye andelsboligejere kan flytte ind i deres nye hjem hen over vinteren 2021/22.

Nogle af beboerne kommer fra Vig og opland, mens andre er tilflyttere fra f.eks. Fyn og København. Det gælder bl.a. formanden for Andelsboligforeningen Skjoldvig, Flemming Nielsen:

”Vi er kommet i Vig gennem mange år, fordi vi har sommerhus i området. Nu tager vi springet og flytter fra storbyen, fordi vi synes, vi får hele pakken på Vig Bakke – gode indkøbsmuligheder, biograf, svømmehal, flot natur og en helt ny bolig til en virkelig attraktiv pris.”

Ud over andelsboliger og almene boliger bliver der også opført parcelhuse. Området får et fælleshus for alle beboere på Vig Bakke.

Erfaringer fra pilotprojektet kan bruges i andre kommuner

Direktør i PABs Udviklingsselskab, Lone Lund-Rasmussen håber, at deres erfaringer kan være med til at bane vejen for lignende projekter i andre kommuner:

”En af de store udfordringer har været finansieringen, som er kommet på plads i samarbejde med DLR Kredit og Sparekassen Sjælland-Fyn. Vi har vist, at vores model fungerer i praksis, og vi håber, at landets kommuner vil være mere tilbøjelige til at støtte op om disse byggerier i fremtiden. ”

I FA09 og PABs Udviklingsselskab har man særligt fokus på, at modellen skal være fleksibel og tilpasningsdygtig. For det første fordi man ønsker at bygge boliger, som hænger godt sammen med resten af lokalområdet. For det andet fordi det skaber de bedste forudsætninger for at få byggerierne godkendt ude i kommunerne.

PABs Udviklingsselskab blev oprettet i marts 2019 med primært fokus på at opføre gode andelsboliger. Selskabets vision er at bidrage til en øget diversitet i lokalområderne, så ejerboliger, andelsboliger og almene boliger opføres uden skel.