FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Se film om renoveringen af Postparken

Postparken blev i 2003 af Landsbyggefonden udtaget som demonstrationsprojekt for renovering af 50’er-byggeri, som skulle opgraderes til nutidig standard. Helhedsplanen indebærer en omfattende opgradering og energirenovering af 285 boliger og etablering af større boliger med 4 og 5 værelser, så det bliver nemmere at fastholde børnefamilierne i afdelingen. 

Renoveringen er rigtig godt i gang og mange af Postparkens familier er allerede flyttet ind i deres flotte, nye hjem.

I denne video kan du se mere om den omfattende renovering og om det flotte samarbejde mellem FA09, PAB, entreprenør Enemærke & Petersen A/S og rådgivere TNT Arkitekter og MOE.

 

Helhedsplanen i hovedtræk:

 • 285 boliger renoveres og moderniseres
 • Der etableres niveaufri adgang til 30 boliger
 • Der etableres 86 2-etages tagboliger ved inddragelse af overliggende tagrum
 • Alle boliger, som ombygges til 2-etages tagboliger eller tilgængelighedsboliger, får nyt toilet, bad og køkken
 • Øvrige boliger får renoveret toilet og bad, mens udskiftning af køkken vil bero på en konkret vurdering af det enkelte lejemål
 • Alle tage over nye tagboliger renoveres. De øvrige tage renoveres efter behov.
 • Nordgavle efterisoleres og afsluttes med skalmur, hvor der etableres tagboliger
 • Udskiftning af altaner og altandøre
 • Udskiftning af vinduer i boliger og trappeopgange
 • Opgradering af tekniske faciliteter, eks. varmekilder i køkken og bad
 • Energirenovering
 • Opførelse af nyt fælleshus. Afdelingen har ikke tidligere haft lokaler, hvor beboerne kunne mødes
 • Opgradering af grønne fællesarealer samt etablering af LAR