FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Tagterrassen på Øresundskollegiet vinder ”Scandinavian Green Roof Award 2022”

Det er netop blevet afgjort, at tagterrassen på Øresundskollegiet vinder den fornemme pris Scandinavian Green Roof Award 2022

”Scandinavian Green Roof Award er Nordens vigtigste pris for grønne tage. Prisen gives til det bedste og mest innovative grønne tag i Skandinavien. Prisen gives normalt til nye, store prestigiøse projekter som f.eks. Amager Bakke, så det er en kæmpe anerkendelse, at transformationen af Øresundskollegiets tagterrasse i år vinder prisen med et meget beskedent budget. Det viser bare, hvor langt man kan komme med naturbaseret design, en modig bygherre og en fantastisk gruppe beboere,” siger Rasmus Aastrup, designdirektør og partner i SLA, der er arkitekterne bag renoveringen af tagterrassen.

En af de beboere er Niels Kristian Bjerg, der er tidligere formand for Beboerrådet på Øresundskollegiet.
"Vi har fra starten haft fokus på at skabe optimale rammer for sociale fællesskaber, og med The Social Spine er visionen for alvor blevet realiseret. Terrassen har siden færdiggørelsen i sommeren 2022 været et populært samlingssted for beboerne til læsning, opgaveskrivning, fællesspisninger og fester. Projektet har styrket fællesskabet på Øresundskollegiet og samtidig opfyldt beboernes ønsker om forgrønning og bæredygtige materialer. Det bringer mig derfor stor glæde og stolthed, at projektet modtager anerkendelse ved at vinde så fin en pris. Allergladest bliver jeg dog, når jeg ser, hvordan beboerne har taget ejerskab over terrassen og jeg håber, at terrassen vil fortsætte med at skabe glæde og gode bæredygtige fællesskaber mange år fremover," uddyber han.


Foto: SLA

Fællesskaber i naturen
Kåringen af tagterrassen skete 14. marts på Scandinavian Green Roof Institutes konference Digital Blue Green Event under navnet The Social Spine. Renoveringen blev mulig takket være en bevilling på 2,8 mio. kr. fra VILLUM FONDEN som projektet ’Grobund for nye fællesskaber’.

”Det har hele vejen igennem været meget vigtigt for beboerne, at tagterrassen blev et lækkert mødested, hvor man har lyst til at mødes og hygge sig på tværs af blokkene. Og den mission er i den grad blevet en realitet. Derfor er det også et kæmpe skulderklap til vores engagerede beboere, at juryen netop lægger vægt på den sociale baggrund og aspekt i vores flotte tagterrasse,” siger kollegiechef Charlotte Simonsen.

Ros til beboerne
”The Social Spine er en direkte forlængelse af Øresundskollegiets 70’er-vision om fællesskab. Da de overgik til et alment kollegium, valgte de studerende selv at invitere socialt udsatte beboere ind med det formål at tage et direkte socialt ansvar og inspirere hinanden. Vi ved, at den bedste ramme for stærke sociale sammenkomster er i naturen. Derfor har vi bragt naturen helt ind til beboerne lige uden for deres egen dør. Alle beslutninger i forbindelse med renoveringen er taget og drevet af beboerne selv. Sjældent har vi arbejdet for så oplyste og bevidste mennesker. Det er jo også det, juryen belønner, når de giver The Social Spine prisen for at vise, hvordan naturbaserede løsninger og grønne tage ikke kun kan bidrage til bedre klima og miljø, men også spille en vigtig rolle med at skabe social fornyelse og transformation,” forklarer Rasmus Astrup.

Foto: SLA

Juryens begrundelse

Green roof award 2022 – The Social Spine “The Social Spine is a great example for how green roofs of the future can be developed not only on newly built structures but also through retrofitting existing buildings. The project shows wise use of material and a much needed focus on circularity at the same time as achieving high biological, aesthetical and recreational qualities. The project clearly shows how nature based solutions not only can contribute to environment change but also play an important role in social renewal and transformation”. Kilde: Scandinavian Green Roof Institute

 

Genbrugstræer

En del af tagterrassens træer og buske er faktisk genbrug – de har tidligere stået rundt omkring på kollegiet, men måtte flyttes for at få plads til håndværkerne og stilladser i forbindelse med den omfattende renovering, som Øresundskollegiet er midt i. Der er tale om i alt 13 hjortetakstræer, 7 kornelbuske og en række mindre buske, der i efteråret 2021 fik nyt hjem på tagterrassen.

 

Parterne bag

Bygherre: Øresundskollegiet / PAB 
Byggeforretningsfører: FA09
Arkitekter: SLA
Bygherrerådgiver: arki_lab
Bygge og anlæg: Optimus Anlæg A/S
Tak til VILLUM FONDEN for bevillingen på 2.808.780 kr