FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Strategi 2020

FA09s bestyrelse har i samarbejde med direktionen udarbejdet Strategi 2020, der angiver den overordnede retning for den videre udvikling af FA09.

FA09s overordnede mål er enkelt: en høj beboertilfredshed med varetagelsen af boligadministrationen samt at den enkelte boligorganisation oplever, at vi er til for dem, og at de bliver ”set og hørt”.

For os er det vigtigt at være tro mod vores grundværdier: Tryghed, fællesskab og selvstændighed. Boligorganisationerne skal opleve at vi er til for dem.

FA09s strategi 2020 er ambitiøs og konkret:

Styrkelse af FA09s solide fundament
-endnu bedre til det, vi er gode til

Strategiprogram 2016 - 2020
Strategiprogram 2016-2020 har tre strategiske indsatser og overordnede målsætninger, der angiver prioriteringer og det strategiske fokus.

De tre strategiske indsatser beskriver, hvordan FA09s økonomiske, organisatoriske og beboerdemokratiske fundament skal styrkes. Læs FA09s strategi her:  Strategi 2020