FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Vision og ambition

Vision

Sammen skaber vi gode hjem.

Vores mission handler om, hvordan vi i fællesskab med vores medlemmer arbejder for beboernes interesser. Med stærke værdier og tætte relationer til vores medlemmer, bidrager vi til vores fælles formål og målsætninger og sikrer et godt hjem, som alle har råd til.

Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere løse vores kerneopgave med at administrere, servicere og rådgive vores medlemmer og bidrage til en positiv udvikling af den almene boligsektor. Vi vil sikre, at vores medlemmer får mulighed for at indfri deres egne mål og visioner.  


Ambition

Bæredygtig vækst og udvikling - tryghed, fællesskab og selvstændighed.

Vores vision handler om, hvordan vi sammen med vores medlemmer vil forvalte vores ansvar, så det balancerer sammenhængen mellem beboernes nuværende ønsker og behov – og de fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov.

Vi skal udnytte styrken i vores fællesskab og gennem innovativ tænkning og en bæredygtig vækst og udvikling sikre vores medlemmer og den almene sektors fremtid til glæde for den enkelte beboer, (velfærds)samfundet og vores fælles fremtid.

Vi vil indgå i stærke partnerskaber og være det naturlige valg for mindre og mellemstore boligorganisationer på Sjælland.