FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

Finalist til Dansk Landskabspris

Grønjordskollegiet får bevilling på knap 5 mio. kr. af VILLUM FONDEN

De bedste spareråd til vinteren

Udlejningsafdelingen

Udlejningsafdelingen

Vores afdeling er placeret tæt ved receptionen, da det er os, der har den primære kontakt (både telefonisk og personligt) til vores beboere og ansøgere. Vi besvarer spørgsmål vedrørende indflytning, fraflytning, husleje, klagesager, boligtilbud, venteliste og meget mere. Derudover beskæftiger vi os med egentlig sagsbehandling såsom udfærdigelse af kontrakter, boligtilbud og flytteopgørelser. 

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen

Vi servicerer beboerne i forbindelse med deres forbrugsregnskaber og foretager udbetalinger til både beboere og samarbejdspartnere i sager vedrørende istandsættelse af lejemål og udgifter vedrørende vedligeholdelseskontoen. Derudover udarbejder vi budgetter og årsregnskaber for boligorganisationerne og de enkelte afdelinger, og har også tæt kontakt til afdelingernes formænd i forbindelse med regnskaber og budgetlægning.

Ejendomsdrift

Ejendomsdrift

Vi har det overordnede ansvar for driften af vores afdelinger, både i forhold til de økonomiske og administrative aspekter, men også i forhold til planlægningen og udførelsen af vedligeholdelsen af ejendommene. I denne forbindelse har vi tæt kontakt til ejendomsfunktionærerne, ligesom vi også har et nært samarbejde med beboerdemokraterne om driften (bl.a. ved deltagelse i afdelingsmøder m.m.).  Derudover udfærdiger vi forretningsgange og arbejdsgangsbeskrivelser samt behandler råderetssager.

Ledelses- og udviklingssekretariatet

Ledelses- og udviklingssekretariatet

I Ledelses- og udviklingssekretariatet servicerer vi vores bestyrelser, ledere og medarbejdere samt understøtter beboerdemokratiet i boligorganisationerne. Vi har den direkte kontakt til organisationsbestyrelser og FA09-bestyrelsen, som vi står klar til at hjælpe med svar på spørgsmål og løsning af mangeartede opgaver. Vores opgaver indebærer bl.a. ansvaret for FA09’s tværgående opgaver, herunder HR- og personale, løn, IT, jura, sekretariatsbetjening, kommunikation samt strategi- og forretningsudvikling.

Kollegiefællesskabet

Kollegiefællesskabet

I FA09’s kollegiefællesskab administrerer vi knap 2500 kollegieboliger i Storkøbenhavn. Vores kontor er placeret på Nordens største kollegie, Øresundskollegiet, hvorfra vi dagligt sørger for bl.a. udlejning, økonomi, beboerhenvendelser og samarbejde med driftspersonalet ude på kollegierne. De 2500 kollegieboliger er fordelt på Øresundskollegiet, Grønjordskollegiet, Sofiegården, Det Nye Emdrupborg Kollegium og Kulbanekollegiet.

Byggeri og Udvikling

Byggeri og Udvikling

I Byggeri og Udvikling arbejder vi med at udvikle alle former for projekter, der relaterer sig til vores nuværende bygningsmasse, men vi ser også på muligheder for at udvikle nye projekter sammen med vores medlemsorganisationer. Projekterne skal skabe gode hjem for fremtiden og understøtte vores mål om at skabe attraktive boliger for alle. Vi har altid fokus på bæredygtig udvikling og sætter et højt ambitionsniveau i vores projekter – både hvad angår social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Skal vi også varetage din administration?