Strategi 2025

FA09's ledelse har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet Strategi og målsætningsprogram 2025, der angiver de overordnede rammer og retning for FA09's videre udvikling de kommende år.

Med en ny strategi bygger vi videre på Strategi 2020, hvor det primære fokus var rettet mod at styrke kerneopgaverne og opbygge et solidt fundament. Den almene boligsektor var i samme periode præget af en effektiviseringsdagsorden og dette afspejlede sig også i vores indsatser. At være effektiv og at have fokus på at optimere og effektivisere er stadig essentielt. Men FA09 har en solid kerneforretning, og vi ønsker nu i højere grad at være en aktiv medspiller i den bæredygtige udvikling.

Vi har et stort ønske om at det skal være trygt, rart og godt for den enkelte beboer at bo alment. Vi ønsker sammen med vores medlemmer at skabe rammerne for et godt hjem. Vores strategi er derfor ambitiøs og visionær.

I Strategi 2025 vil det særligt være FA09s evne til at kommunikere og udnytte de digitale muligheder, der vil være i fokus og have betydning for organisationens fremtidige bæredygtighed. For at sikre, at der er ressourcer og de rette kompetencer til dette, vil det derfor også være vigtigt at se på muligheden for vækst i fællesskabet.

Med en ny Strategi 2025 vil fokus være rettet mod optimering, samtidig med at vi vil være en aktiv medspiller i den bæredygtige udvikling.

I FA09 har vi et stort ønske om, at det at bo alment skal være trygt, rart og godt for den enkelte beboer.

Strategi- og målsætningsprogram 2025 viser den retning, der skal sikre den langsigtede værdiskabelse for FA09 og medlemsorganisationerne.