Bestyrelse

Formand

Nikolaj Jørgensen

PAB

Næstformand

Palle Christensen

HvidovreBo

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Martin Kocuba

Grønjordskollegiet

Jette Philipsen

HJEM

Erik Andersen

GAA

Jens Corfitzen

Lægeforeningens Boliger

Michael Gravengaard

FSB-Gladsaxe

Alexander

BAB

Jan Kollemorten

Nygårdsparken

Som det fremgår af FA09s vedtægter træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i forretningsordenen.