Kontakt os

Vi har åbent for personlig og telefonisk henvendelse mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. 

Nedenfor finder du en oversigt over alle afdelinger og medarbejdere i FA09.

Har du brug for at kontakte en medarbejder i en boligafdeling, så kan du finde kontaktoplysninger på afdelingens hjemmeside. 

Nedenfor kan du se, hvornår på dagen, der typisk er mest travlt på vores telefoner.

Ur

Kl. 10 - 11. Her får vi mange opkald, så der vil sandsynligvis være ventetid.


Kl. 11 - 13. Her får vi en del opkald, så der kan være lidt ventetid.

Kl. 13 - 14. Her får vi færrest opkald, så her er der kort eller ingen ventetid.

Kl. 14 -  .... Lukket

Oversigt over alle medarbejdere

→ Ledelses- og udviklingsekretariatet       → Udlejning       → Økonomi      → Ejendomsdrift       → Byggeri og Udvikling       → Kollegiefællesskabet

Direktion

Organisationsbestyrelsen har ansat en administrerende direktør til at varetage den daglige drift og ledelse af de ansatte i FA09.

Administrationens arbejde udføres på bestyrelsens ansvar. Administrationen skal samtidig loyalt varetage de forskellige afdelingsmøders og afdelingsbestyrelsers beslutninger og interesser. 

Kasper Nørballe.png

Kasper Nørballe

Administrerende direktør

Telefon

43460962

Ledelses- og udviklingssekretariatet

I Ledelses- og udviklingssekretariatet servicerer vi vores bestyrelser, ledere og medarbejdere samt understøtter beboerdemokratiet i boligorganisationerne. Vi har den direkte kontakt til organisationsbestyrelser og FA09-bestyrelsen, som vi står klar til at hjælpe med svar på spørgsmål og løsning af mangeartede opgaver. Vores opgaver indebærer bl.a. ansvaret for FA09’s tværgående opgaver, herunder HR- og personale, løn, IT, jura, sekretariatsbetjening, kommunikation samt strategi- og forretningsudvikling.

Mia Faurholdt.jpg

Mia Jarbøl Faurholdt

Chef Ledelses- og udviklingssekretariat

Telefon

43 46 09 76

Christina Viuf

Administrativ koordinator

Telefon

43 46 09 41

Lisbeth Kristensen

Sekretær

Telefon

43460942

Louise Thorhauge Blicher

Kommunikationsansvarlig

Telefon

21572160

Claus Ettrup

IT ansvarlig

Telefon

43460963

Morten Møbius Wilhelmsen

IT-Konsulent

Telefon

29129109

Anette Gamrath

HR Partner

Telefon

40 27 76 19

Nicoline Rudbæk Andersen

HR udviklingskonsulent

Telefon

21 42 41 64

Pernille Mikuta

Jurist

Telefon

21946377

Udlejning

Vores afdeling er placeret tæt ved receptionen, da det er os, der har den primære kontakt (både telefonisk og personligt) til vores beboere og ansøgere. Vi besvarer spørgsmål vedrørende indflytning, fraflytning, husleje, klagesager, boligtilbud, venteliste og meget mere. Derudover beskæftiger vi os med egentlig sagsbehandling såsom udfærdigelse af kontrakter, boligtilbud og flytteopgørelser. 

Du kan se kontaktoplysninger på den administrator/udlejningsmedarbejder, der servicerer din boligafdeling på din boligorganisations hjemmeside.

Mette Hoffmann.png

Mette Hoffmann

Udlejningschef

Telefon

43 46 09 52

Tine Rødkjær

Administrator

Tina Hansen

Administrator

Ditte Madsen

Administrator

Sandra Rosenberg Hansen

Administrator

Julie Laura Lof Morup

Udlejningsmedarbejder

Mia Thunøe

Administrator

Tina Østerbye

Administrator

Casandra Raben Amnitsbøl

Elev

Matilde Højgaard Andersen

Administrator

Jette Priskorn

Fagleder/administrator

Tina Boserup

Receptionist

Økonomi

Vi servicerer beboerne i forbindelse med deres forbrugsregnskaber og foretager udbetalinger til både beboere og samarbejdspartnere i sager vedrørende istandsættelse af lejemål og udgifter vedrørende vedligeholdelseskontoen. Derudover udarbejder vi budgetter og årsregnskaber for boligorganisationerne og de enkelte afdelinger, og har også tæt kontakt til afdelingernes formænd i forbindelse med regnskaber og budgetlægning.

  • Kreditorbogholderiet håndterer bogføring og betaling af fakturaer. Kreditorbogholderiet kan kontaktes på kreditor@fa09.dk eller på FA09s hovednummer, alternativt direkte til kreditormedarbejderen(erne) – se nedenstående.
  • Regnskabs- og budgetteamet udarbejder regnskaber, budgettet og forbrugsregnskaber, samt håndterer udlæg mm. for bestyrelser. Se nedenstående kontaktinformation for de enkelte medarbejdere.
  • Byggeøkonomi arbejder med økonomien i byggesager. Se nedenstående kontaktinformation for byggeøkonomi.
Solvej Strømsted.png

Solvej Strømsted

Økonomichef

Telefon

43 46 09 75

Lene Bjelkov Eskildsen

Økonomiassistent

Gitte Deleurand

Økonomikonsulent

Annette Hansen

Økonomiassistent

Kristine Normann Nielsen

Økonomiassistent

Kristine Mølholt Tørnkvist

Byggeøkonom

Christine Foldberg

Økonomiassistent

Kirstine Runge Jørgensen

Økonomiassistent

Pia Christensen

Økonomiassistent

Pia Linders

Kreditorbogholder

Charlotte Elisa Andersen

Økonomiasstent

Ejendomsdrift

Ejendomsdrift består af driftschefer, en drifts- og proceskonsulent, en energispecialist og en administrativ konsulent og en afdelingschef. Vi har det overordnede ansvar for driften af vores afdelinger, både i forhold til de økonomiske og administrative aspekter, men også i forhold til planlægningen og udførelsen af vedligeholdelsen af ejendommene. I denne forbindelse har vi tæt kontakt til ejendomsfunktionærerne, ligesom vi også har et nært samarbejde med beboerdemokraterne om driften (bl.a. ved deltagelse i afdelingsmøder m.m.).  Derudover udfærdiger vi forretningsgange og arbejdsgangsbeskrivelser samt behandler råderetssager.

Du kan se kontaktoplysninger på den driftschef, der servicerer din boligafdeling på din boligorganisations hjemmeside.

Lars Nørgaard.png

Lars Nørgaard

Afdelingschef for Ejendomsdrift

Telefon

43 46 09 66

Thomas Clemmensen

Drifts- og proceskonsulent

Rikke Gjertsen

Administrativ konsulent

Jannik Steen Andersen

Driftschef - Energispecialist

Lars Norring

Driftschef

Karsten Nørgaard Friis

Driftschef

Ninna Auvinen

Driftschef

Per Dige

Driftschef

Julie Qvist Jakobsen

Driftschef

Byggeri og Udvikling

I Byggeri og Udvikling arbejder vi med at udvikle alle former for projekter, der relaterer sig til vores nuværende bygningsmasse, men vi ser også på muligheder for at udvikle nye projekter sammen med vores medlemsorganisationer. Projekterne skal skabe gode hjem for fremtiden og understøtte vores mål om at skabe attraktive boliger for alle. Vi har altid fokus på bæredygtig udvikling og sætter et højt ambitionsniveau i vores projekter – både hvad angår social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Torben Hangaard.png

Torben Hangaard Nielsen

Bygge- og Udviklingschef

Henrick Villemoes Poulsen

Projektchef

Sarah Ziegler Ehrenreich

Kommunikationsrådgiver

Zozan Seher Yasar

Projektleder

Maria Rasmussen

Projektleder

Oguzhan Yûksek

Projektleder

Benny Mulbjerg

Projektleder

Kollegiefællesskabet

I FA09’s kollegiefællesskab administrerer vi knap 2500 kollegieboliger i Storkøbenhavn. Vores kontorer er placeret lokalt på de to største kollegier, Øresundskollegiet og Grønjordskollegiet, hvorfra vi dagligt sørger for bl.a. udlejning, økonomi, beboerhenvendelser og samarbejde med driftspersonalet ude på kollegierne.

De 2500 kollegieboliger er fordelt på Øresundskollegiet, Grønjordskollegiet, Sofiegården, Det Nye Emdrupborg Kollegium, Kulbanekollegiet og Kornerupkollegiet.

Charlotte Simonsen.png

Charlotte Simonsen

Kollegiechef

Telefon

20927206

Louise Flindt

Økonomi- og administrativ medarbejder

Mia Nielsen

Fagleder for kollegiefællesskabet

Nynne Robinson

Social koordinator

Anne Mynster Sorensen

Administrativ receptionist

Nikoline Buch Ravnholt Sommer

Studentermedhjælper