Whistleblowerordning

FA09 har en whistleblowerordning, hvor medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og beboere med tilknytning til FA09 fortroligt eller anonymt kan indberette problematiske forhold.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du har viden eller en begrundet mistanke om, at der er begået ulovligheder eller tilsvarende alvorlige forhold i FA09.

Alle henvendelser behandles strengt fortroligt.

Du kan læse om den almene branches whistleblowerordning her.