Webtilgængelighedserklæring

Vi arbejder målrettet med tilgængelighed, så alle borgere kan bruge vores hjemmesider.

Tilgængelighed handler om, at alle borgere skal have lige adgang til offentlige digitale løsninger uanset eventuelle handicap. Det kan være personer med f.eks. nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner.
FA09 forpligter sig til at gøre nedenstående websteder tilgængelige, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.
FA09 administrerer, ud over eget websted www.fa09.dk, webstederne for følgende boligorganisationer (klik på navnet for at besøge den pågældende hjemmeside): PABBABBoligselskabet HjemHvidovreBoGAA og FSB Gladsaxe.
Læs tilgængelighedserklæringerne for FA09 og boligorganisationerne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ved at følgende nedenstående links.

Tilgængelighedserklæring for FA09
Tilgængelighedserklæring for PAB
Tilgængelighedserklæring for BAB
Tilgængelighedserklæring for Hjem
Tilgængelighedserklæring for HvidovreBo
Tilgængelighedserklæring for GAA
Tilgængelighedserklæring for FSB Gladsaxe

Ansvarlig for webtilgængelighed hos FA09: IT-ansvarlig, Claus Ettrup.
Koordinator for webtilgængelighed hos FA09: Kommunikationsansvarlig, Louise Thorhauge Blicher – ltb@fa09.dk