FA09 er en 100% non-profit almen administrationsorganisation - læs mere om hvad vi kan tilbyde dig herunder ...

FA09

Historisk

FA09 er en almen boligorganisationsadministration, der er stiftet af fem almene boligorganisationer i 2009, med det formål at etablere en smidig og kompetent organisation, der kan til vælges uden licitation eller fusion, til at administrere mindre og mellemstore boligorganisationer. FA09s identitet skal opleves som, den understøttende administrationsorganisation, der får den enkelte boligorganisation til at være så velfungerende og attraktiv som muligt.

Vores mål er gennem samarbejde og erfaringsudveksling at skabe et fundament, der sikrer den enkelte boligorganisations selvstændighed, kultur og særkende samtidig med, at der skabes udvikling, til et konkurrencedygtigt administrationsbidrag. 

FA09s formål er til fulde udført og i dag administrerer vi ca. 9.000 lejemål fordelt på en række boligorganisationer og kollegier i Storkøbenhavn. Boligorganisationernes størrelse ligger på mellem 100 og 3.000 lejemål. Referencer og kontaktpersoner kan rekvireres ved henvendelse til FA09.

FA09s øverste politiske ledelse består af et repræsentantskab, der udgøres af formand og et bestyrelsesmedlem fra hver af medlemsorganisationerne. Formændene udgør FA09s bestyrelse. I både repræsentantskabet og bestyrelsen har alle én stemme uanset den enkelte medlemsorganisations størrelse.

Fordele ved indmeldelse i FA09

FA09 er en 100% non-profit organisation. Det vil sige at administrationshonoraret fra medlemsorganisationerne skal balancere med de udgifter, der er i administrationen. Hvis der er overskud i FA09s regnskab, bliver dette betalt tilbage til medlemmerne krone for krone.

Et medlemskab af FA09 koster kr. 50,00 pr. lejemål, som tilbagebetales ved udtræden. Der er ingen binding og aftalen kan altid opsiges med et års varsel til et regnskabsårs udløb.